image
**Imprimé Vandaag **à 00:18
content-picture
**Publié le woensdag 05 oktober 2011
**Résumé

Het nieuwe artikel 577-6, § 7, van het Burgerlijk Wetboek beperkt wel het aantal volmachten die deelnemers kunnen hebben. Zo stelt deze bepaling dat niemand meer dan drie volmachten mag aanvaarden. Niemand kan bovendien aan de stemming deelnemen, zelfs niet als last- hebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.

Het nieuwe artikel 577-6, § 7, van het Burgerlijk Wetboek beperkt wel het aantal volmachten die deelnemers kunnen hebben. Zo stelt deze bepaling dat niemand meer dan drie volmachten mag aanvaarden. Niemand kan bovendien aan de stemming deelnemen, zelfs niet als last- hebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken. Een lasthebber mag tot slot evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10% bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.
 

1. Het volmachtensysteem steunt bijgevolg op twee pijlers:

- Iedere mede-eigenaar mag hoogstens drie volmachten hebben, ongeacht of het totaal aantal stemmen (van deze volmachten en zijn eigen stem) meer dan 10% bedraagt of niet. De stemmen van een mede-eigenaar zullen evenwel in elk geval worden gereduceerd indien het totaal aantal stemmen waarover hij beschikt (zijn eigen stem hierbij meegerekend), meer bedraagt dan de som van de stemmen van alle andere aanwezige mede-eigenaars.

- Op bovenstaande regel is een uitzondering voorzien: een mede-eigenaar mag wel meer dan drie volmachten aannemen, op voorwaarde dat het totaal van de volmachten en zijn eigen stem minder dan 10% van de stemmen bedraagt. De bedoeling van deze bepaling is te vermijden dat bij grote of bij bijzondere complexen de algemene vergadering wegens het niet bereiken van het aanwezigheids- quorum moet worden afgelast, hetgeen bijkomende kosten voor een tweede algemene vergadering met zich brengt.
 

2. Gelet op het bovenstaande, blijkt uit de lezing van artikel 577-6, § 7, van het Burgerlijk Wetboek dat de grens van 10% enkel geldt indien een mede-eigenaar over meer dan drie volmachten beschikt.

A contrario dient te worden besloten dat de grens van 10% niet geldt indien een mede-eigenaar over niet meer dan drie volmachten beschikt. Bijgevolg is het mogelijk dat een mede-eigenaar over drie volmachten beschikt, waarbij hij toch over meer dan 10% van de stemmen beschikt.

Zoals hierboven reeds aangegeven, zullen zijn stemmen echter in elk geval worden verminderd indien blijkt dat het totaal aantal stemmen waarover hij beschikt meer bedraagt dan de som van de stemmen van de andere aanwezige mede-eigenaars.
 

3. Zoals hierboven reeds aangegeven, klopt het inder- daad dat de grens van 10% niet van toepassing is indien een mede-eigenaar over niet meer dan drie volmachten beschikt.