image
**Imprimé Vandaag **à 00:13
content-picture
**Publié le donderdag 16 juni 2011
**Résumé

In hetzelfde wetsvoorstel dat we in het artikel hierboven bespraken, kwam ook een ander, veel heikeler punt aan bod. Zo luidde het namelijk dat alle niet-professionele syndici een vereenvoudigde boekhouding zouden mogen voeren. Zélfs als het gaat om gebouwen met 20 woonkavels of meer. En dat terwijl de professionelen allicht verplicht zullen worden om een dubbele boekhouding te voeren.   

In hetzelfde wetsvoorstel dat we in het artikel hierboven bespraken, kwam ook een ander, veel heikeler punt aan bod. Zo luidde het namelijk dat alle niet-professionele syndici een vereenvoudigde boekhouding zouden mogen voeren. Zélfs als het gaat om gebouwen met 20 woonkavels of meer. En dat terwijl de professionelen allicht verplicht zullen worden om een dubbele boekhouding te voeren. 

 

De sector, met de beroepsfederaties op kop, kon en kan zich niet in dat voorstel vinden, en gelukkig dacht ook de Kamercommissie Justitie daar vandaag zo over. Het artikel werd dan ook ingetrokken, iets dat ons alleen maar gelukkig kan stemmen. 

 

Of er nu een professionele syndicus of een niet-professionele in het spel is, voor de sector is het van belang dat elke mede-eigendom op een kwalitatieve manier wordt beheerd. ‘Maar door niet-professionelen de toestemming te geven om een vereenvoudigde boekhouding te voeren, breng je juist dat principe in gevaar’, aldus BIV-raadgeefster Kristien Berkein. 

 

‘Het beheren van grote gebouwen zonder de nodige administratieve en boekhoudkundige kennis kan serieuze nadelige gevolgen hebben. En niet in het minst voor de mede-eigenaars. Op die manier zou je dus niet alleen voor een discriminatoire maatregel zorgen, je zou ook heel wat rechtsonzekerheid creëren, wat uiteindelijk niemand ten goede komt.’