image
**Imprimé Vandaag **à 03:27
**Article original http://www.leefmilieubrussel.be/opleidingendubo
**Lien de cet article /nl-be/imprimer/seminarie-duurzaam-bouwen-zoom-op-de-kleinschalige-warmtekrachtkoppeling-50-kwe-113434
content-picture
**Publié le donderdag 20 maart 2014
**Résumé

Zoom op de kleinschalige warmtekrachtkoppeling (< 50 kWe) Stand van zaken, integratie, kosten en rentabiliteit 25 april 2014 van 9.00u tot 16.30u te Brussel

Zoom op de kleinschalige warmtekrachtkoppeling (< 50 kWe)

Stand van zaken, integratie, kosten en rentabiliteit

25 april 2014 van 9.00u tot 16.30u te Brussel


Indien u een belangrijke stookplaatsrenovatie voorziet in de nabije toekomst, vergeet dan zeker  niet om de mogelijkheid van een warmtekrachtkoppeling te bestuderen. Zelfs als dat maar een kleinschalige zou zijn (< 50 kWe). Deze performante oplossing helpt u uw energiefactuur te beperken.

In Brussel worden warmtekracht-koppelingen ondersteund met een energiepremie en met groene-stroomcertificaten. Daardoor is een redelijke terugverdientijd mogelijk van om en bij de 5 jaar. Het te ontwikkelen potentieel van WKK is enorm: 173 MWe tegen 2025 tegenover de huidige geïnstalleerde 29 MWe.

Het is uiterst belangrijk om deze beslissing weldoordacht en met kennis van zaken te nemen, zodat de warmtekrachtkoppeling maximaal kan functioneren en renderen. De haalbaarheidsstudie en de dimensionering van de warmtekrachtkoppeling moeten een solide basis vormen. Het is eveneens essentieel dat de warmtekrachtkoppeling optimaal wordt geïntegreerd in de bestaande of nieuwe stookplaats, zodat de warmtekrachtkoppeling en ketels goed op elkaar zijn afgestemd.

Om dieper in te gaan op deze punten en op de nieuwe regelgevende context, nodigen we u graag uit op 25 april 2014 om deel te nemen aan het seminarie "Zoom op de kleinschalige warmtekrachtkoppeling". In de namiddag wordt de theorie van de voormiddag aan de praktijk getoetst tijdens twee plaatsbezoeken.

Het seminarie wordt georganiseerd door Leefmilieu Brussel in het kader van de Seminaries Duurzaam Bouwen. Het richt zich tot de energieverantwoordelijken uit de tertiaire en de collectieve huisvestingssector, architecten, publieke (OVM's, gemeenten) of private (promotoren) bouwheren of beheerders, studiebureaus, aannemers, .

Deelname: 40 euros.  Dit seminarie stemt overeen met 6 opleidinguren voor vastgoedmakelaars en syndici.

Informatie : http://www.leefmilieubrussel.be/opleidingendubo
Overloop het bijgevoegde programma