Hallo Residentie
Image bonjour Condo

Het cijferwerk van de syndicus

  Eén van de vernieuwingen , die de Appartementswet van 2 juni 2010 heeft gebracht wat betreft de werking van de algemene vergadering , is de bepaling in artikel 577-6 & 8 , lid 2 van het Burgerlijk Wetboek dat voor de berekening van de vereiste meerderheid de  onthoudingen , de blanco- en de ongeldige stemmen niet beschouwd...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Coördinatie van de statuten onder de nieuwe Appartementswet van 2 juni 2010

Verplichting De appartementswet van 2 juni 2010 legt in artikel 19 & 2 de verplichting op de bestaande basisakte , reglement van mede-eigendom en huishoudelijk reglement aan te passen aan de nieuwe artikelen 557-3 tot 14 van het Burgerlijk Wetboek en dit binnen het jaar na de inwerkingtreding van de wet .
**Lire la suite...