Hallo Residentie
Image bonjour Condo

Sector reageert opgelucht: voorstel voor vereenvoudigde boekhouding voor niet- professionele syndici wordt ingetrokken

In hetzelfde wetsvoorstel dat we in het artikel hierboven bespraken, kwam ook een ander, veel heikeler punt aan bod. Zo luidde het namelijk dat alle niet-professionele syndici een vereenvoudigde boekhouding zouden mogen voeren. Zélfs als het gaat om gebouwen met 20 woonkavels of meer. En dat terwijl de professionelen allicht verplicht zullen...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

WETSVOORSTEL: dienstencheques en mede- eigendom

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques wat het schoonmaken van de gemene delen in geval van een mede-eigendom betreft ingediend door de heren Raf Terwingen en Stefaan Vercamer   DAMES EN HEREN,
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

WETSVOORSTEL betreffende het moderniseren en transparanter maken van de werking van de mede-eigendom

Wetsvoorstel ingediend door mevrouw Carina Van Cauter (Open VLD) en de heer Herman De Croo c.s. (Open VLD)   DAMES EN HEREN, Nog niet zo lang geleden werd in het Parlement het initiatief genomen de wettelijke bepalingen met betrekking tot de mede-eigendom te wijzigen. De belangrijkste doelstellingen daarbij waren het moderniseren van de...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

WETSVOORSTEL tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft

Wetsvoorstel ingediend door de dames Sarah Smeyers (N-VA) en Carina Van Cauter (Open VLD)   DAMES EN HEREN,
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Mede-eigenaars die syndicus zijn, moeten ook … écht mede-eigenaars zijn

Als mede-eigenaar zelf optreden als syndicus in je eigen appartementsblok? Ja, dat mag. Meer nog: je moet daarvoor niet eens over een BIV-nummer beschikken. Maar dan wel op voorwaarde dat je minstens zélf mede-eigenaar bent. En dat mag letterlijk genomen worden, zo oordeelde het Hof van Beroep in Luik zopas.    Een syndicus moet...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 577-6 en 577-7 van het Burgerlijk Wetboek

03/05/11 - Wetsvoorstel ingediend door Mevrouw Linda Musin   Dames en Heren   Sinds 1 september 2010 is de wet op de mede- eigendom ingrijpend gewijzigd. Ze omvat nagenoeg 60 nieuwe bepalingen.  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Coördinatie van de statuten onder de nieuwe Appartementswet van 2 juni 2010

Verplichting De appartementswet van 2 juni 2010 legt in artikel 19 & 2 de verplichting op de bestaande basisakte , reglement van mede-eigendom en huishoudelijk reglement aan te passen aan de nieuwe artikelen 557-3 tot 14 van het Burgerlijk Wetboek en dit binnen het jaar na de inwerkingtreding van de wet .
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Mag u uw huurcontract vroegtijdig stopzetten?

 Een huurder is soms om uiteenlopende redenen genoodzaakt om zijn woning te verlaten voor het einde van het huurcontract. Kan hij zijn contract dan opzeggen? Dat hangt af van de duur van het contract. 
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Vastgoedveilingen wettelijk?

 ag de website Eenmaal-andermaal.be online veilingen organiseren voor vastgoed of komt hij daarmee in het vaarwater van de notarissen? Over deze principiële kwestie moet de Antwerpse strafrechter zich uitspreken. Het openbaar ministerie vorderde voor de website een boete van 2.750 euro met uitstel en voor de twee organisatoren één maand...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Kunnen echtgenoten beiden in AV van mede-eigendom?

maandag 6 december 2010 - (tl) - In een vereniging voor mede-eigenaars van een groot appartementsgebouw zijn beide echtgenoten, eigenaar van één kavel, verkozen. Kan één kavel twee verkozenen hebben? leze meer.
**Lire la suite...