Hallo Residentie
Image bonjour Condo

Stemmen op de AV

De vraag is :   "Het BW Art 577-6 § 10. Voorziet dat de syndicus de notulen van de beslissingen opstelt die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Syndicus wil dossier niet overdragen

De vraag is :   "Beste,   Graag had ik jullie advies gevraagd over volgende problematiek. 
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Duur mandaat RVM

De vraag is :   "Beste forumleden,  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Wet op de mede-eigendom andermaal gewijzigd

Vorige week meldden wij u al dat de coördinatietermijn voor het aanpassen van de statuten van de vereniging van mede-eigenaars e.d. met 2 jaar werd verlengd. Gisteren, 22 juni,  keurde de Kamercommissie Justitie andermaal een wetsvoorstel tot wijziging van de mede-eigendomswet goed.   Hierbij een greep van de voornaamste wijzigingen:
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Reservekapitaal minpost in eindafrekening

De vraag is :   "mijn syndicus vergeet het reservekapitaal in mindering te brengen van mijn jaarafrekening.   
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Overeenkomst syndicus

De vraag is :   "Dag iedereen Ik heb volgend vraagske wat ik nergens kan terug vinden in de wetgeving .
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

boekhouding syndicus

De vraag is :   "De nieuwe wet stelt dat er een KB zal verschijnen betreffende het te volgen minimum genormaliseerd rekeningstelsel voor grotere VME's (vanaf 20 kavels).
**Lire la suite...