Hallo Residentie
Image bonjour Condo

halfjarig verslag RME en toezicht op werk syndicus - Juridischforum

De vraag is :   "Bijzondere rapportering = De Raad van Mede-Eigendom bezorgt de Mede-Eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van zijn taak. Art. 577-7, §1, 1°, c. BW.
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Reglement van orde en schadebeding

De vraag is :   "IDe agenda op onze nakende AV vermeldt een puntje om het reglement van orde te wijzigen opdat het overtreden van een bepaalde regel ( ivm vuilnis ) uit dat reglement zou vergoed worden met €50.  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Vereniging van mede-eigenaars. - Vertaling van documenten.

Vraag van de heer volksvertegenwoordiger Damien Thiéry van 22 december 2010 (Fr.) aan de minister van Justitie:  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

ondernemingsnummer VVM - Juridisch Forum

De vraag is :   "Waarom moet de VVM een ondernenemmingsnummer hebbe"  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: Slechte betalers

De vraag is :   "Geachte, In onze Residentie zijn er enkele eigenaars die weigeren hun maandelijkse voorschotten te betalen, en ook hun aandeel in de grote kosten die wij onlangs hadden (nieuwe lift en verwarmingsketels))
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: documenten ter beschikking v/d commissaris v/d rekeningen

De vraag is :   "Welke documenten moet een commissaris van de rekeningen kunnen inzien om zich een goed beeld te kunnen vormen van de vereniging? Wat indien hij deze documenten niet ter beschikking krijgt gesteld door de syndicus. Want in ons geval doet de syndicus moeilijk. Hij toont slechts een handvol facturen!"
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: kosten algemene vergadering op vraag mede-eigenaar

De vraag is : "Beste, Een vraagje: Komen de kosten verbonden aan een extra algemene vergadering (op vraag van de mede-eigenaars) toe aan enkel de aanvragers of aan alle mede-eigenaars? 
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: halfjarig verslag RME en toezicht op werk syndicus

De vraag is : "Bijzondere rapportering = De Raad van Mede-Eigendom bezorgt de Mede-Eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van zijn taak. Art. 577-7, §1, 1°, c. BW.
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Basisakte = authentieke akte?

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS - BEKNOPT VERSLAG - COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE - Dinsdag 05-04-2011   Vraag van mevrouw Linda Musin aan de minister van Justitie over "de toepassing van artikel 19, § 2 van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren...
**Lire la suite...