Hallo Residentie
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: Ondertekenen van verslag op het einde AV

De vraag is : "Wij hebben een algemene vergadering gehouden. Op het einde legde de syndicus het verslag voor om te ondertekenen. Nu is er een probleem opgedoken.
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: Overname stookolie door VME

De vraag is :   "Sinds kort ben ik de nieuwe syndicus en mede-eigenaar van 1 van de 7 appartementen. Het gebouw was eerder van 1 enkele eigenaar en werd appartement per appartement verkocht. Het eerste appartement werd meer dan 6 maanden geleden verkocht, ikzelf heb pas recent gekocht.
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Wet op de mede-eigendom: problemen op het werkveld

Nu de nieuwe wet op de mede-eigendom grotendeels is ingeburgerd bij alle mensen die leven en werken in een mede-eigendom, worden de (positieve en negatieve) implicaties van de wet naderhand voelbaar.  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: stemming op AV

De vraag is : "beste forumleden, Ik heb begrepen dat er vanaf nu alle namen dienen genoteerd te worden van zij die tegenstemmen op een agendapunt. Moeten diegenen die zich onthouden ook genoteerd worden? Op het verslag zal men dus per agendapunt waar stemming vereist is alles Nee stemmen moeten noteren. Als ik fout ben laat maar weten...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: Raad van mede-eigendom

De vraag is :   "Kan een AV geldig plaatsvinden indien er geen lid van de raad van mede-eigendom aanwezig is? Het betreft een gebouw waar dergelijke Raad werd opgericht maar niet wettelijk verplicht is (slechts 16 appartementen)."  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: Volmacht syndicus

De vraag is : "Onze syndicus heeft de uitnodiging van de AV toegestuurd. Hierin vermeldt hij echter dat hij geen volmacht mag bezitten om te stemmen over de agendapunten (ok volgens de wet) maar dat hij wel volmachten mag hebben om het quorum te bereiken om alsnog de AV te laten doorgaan.  Klopt dit?"  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: Onkostenverhoging Syndicus

De vraag is :   "Onze syndicus heeft besloten om op de eerstkomende AV een verhoging van 25% van zijn vergoeding te eisen wegens de bijkomende werkzaamheden voortvloeiende uit de vernieuwde appartementswet. Is dit in overeenstemming met andere beheerders want wij vinden dit nogal overdreven. Graag advies aub."
**Lire la suite...