Hallo Residentie
Image bonjour Condo

Elke huurovereenkomst loopt normalerwijze 9 jaar

Belangrijk is te weten dat een huurovereenkomst van onbepaalde duur niet bestaat. Inderdaad, slechts de geschreven overeenkom- sten van bepaalde duur lopend op de datum van inwerkingtreding van de wet van 20 februari 1991, met name op 28 februari 1991, ontsnappen aan de toepassing van de huurwet. Voor alle lopende overeenkomsten van onbepaalde...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Op welke huurovereenkomsten is de huurwet van toepassing ?

 De huurwet is van toepassing op de huurovereenkomsten betreffende de woning die de huurder tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt met toestemming van de verhuurder. Deze twee voorwaarden moeten dus vervuld worden om onder het toepassingsgebied van de wet te vallen.
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Bewakingscamera’s en onze privacy

Zoals elke dag vertrek je om 7 uur met de auto naar je werk. Eens op de autosnelweg word je misschien geflitst, maar zeker gefilmd. Om 8.30 uur kom je aan en rijd je de parkeergarage in van het bedrijf, je wordt gefilmd. Tijdens je middagpauze wil je nog vlug een boodschap doen in de drukke winkelstraat, je wordt gefilmd. Om 17 uur stop je bij...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Wie is “huurder” wanneer de huurovereenkomst betrekking heeft op de woning van een gehuwd paar of wettelijk samenwonenden?

 De huurovereenkomst betreffende de woning die bestemd is tot hoofdverblijfplaats van een gehuwd paar wordt altijd verondersteld gesloten te zijn geweest door beide echtgenoten, zelfs indien het contract slechts gesloten werd door één van de echtgenoten, en zelfs als het gesloten werd vóór het huwelijk. De huurovereenkomst is dus altijd...
**Lire la suite...