Hallo Residentie
Image bonjour Condo

Mede-eigendom: Kosten voor de mede-deling van de aan de koper te verstrekken informatie - Antwoord van de minister van Justitie

1. Artikel 577-11, § 1, van het Burgerlijk Wetboek legt aan de notaris, de vastgoedmakelaar of de verkoper de verplichting op om bepaalde inlichtingen en documenten aan de koper te verschaffen vóór de ondertekening van het eerste document inzake overdracht.
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Mede-eigendom: Volmachten voor de AV- Antwoord van de minister van Justitie

Het nieuwe artikel 577-6, § 7, van het Burgerlijk Wetboek beperkt wel het aantal volmachten die deelnemers kunnen hebben. Zo stelt deze bepaling dat niemand meer dan drie volmachten mag aanvaarden. Niemand kan bovendien aan de stemming deelnemen, zelfs niet als last- hebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Wie moet aangetekende kosten betalen voor uitnodigingen AV

De vraag is: "De nieuwe wet op de mede-eigendom bepaalt dat de uitnodigingen voor de algemene vergadering dienen per aangetekende zending te worden verzonden.  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

710 euro belastingsvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak of brand? Dan kan u vanaf nu belastingsvermindering krijgen als de werken worden uitgevoerd door een vakman.   Wie komt in aanmerking voor deze belastingsvermindering?
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Kan een VME twee syndici hebben?

De vraag is: "Ik ken een VME waar twee verschillende vastgoedmakelaars (twee verschillende vennootschappen met verschillende makelaar-syndicus en uiteraard verschillende BIV-nummers, ook verschillend adres en verschillende benaming) "samen" syndicus zijn. De ene is de zogenaamde "uitvoerende syndicus" en doet het werk; de andere is...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) inschrijvingsnummer KBO

  De vraag is: "Ook een VME moet een inschrijvinsnummer hebben gezien art 577-5 § 1 laatste paragraaf bepaalt dat “ alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars het ondernemingsnummer van die vereniging vermelden “. Wie moet of kan die inschrijving doen ? Bouwpromotor ? Syndicus ? 
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Herstel afsluitkraan waterleiding

De vraag is :   "Het is inderdaad een niet verzegelde meter, zodat de syndicus nadien de globale factuur kan delen volgens verbruik onder de eigenaren. De tellers zelf zien er redelijk nieuw uit.
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Liften : een laatste kans om het besluit inzake modernisering te wijzigen ?

Zoals u weet (zie vele artikels in het Eigenaarsmagazine) verdedigt het AES sedert jaren de belangen van de eigenaars tegenover de liftenbouwers.  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Mate van vervorming verslagen hangt af van persoon, onderwerp en emotionele betrokkenheid verslaggever

Het NICM ontvangt regelmatig klachten over vervorming van weergave in een verslag van het verloop van een vergadering. Het is uiteraard niet gemakkelijk en soms wel praktisch onmogelijk om een objectief verslag te maken door eender wie en over gelijk welk onderwerp.  
**Lire la suite...