Hallo Residentie
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: Slechte betalers

De vraag is :   "Geachte, In onze Residentie zijn er enkele eigenaars die weigeren hun maandelijkse voorschotten te betalen, en ook hun aandeel in de grote kosten die wij onlangs hadden (nieuwe lift en verwarmingsketels))
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: rechtsbijstand professionele syndicus betaald door VME

De vraag is :   "Is het normaal en gebruikelijk dat de rechtsbijstand voor een professionele syndicus betaald wordt door de vereniging van mede-eigenaars?"  
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Residentie in Genk al 3 dagen zonder water

Een 20-tal gezinnen in een appartementsgebouw op de hoek van de Stalenstraat en de Verbindingslaan in Genk zitten al sinds dinsdag zonder water. De reden is dat er een openstaande factuur van 13.000 euro is.
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Huurovereenkomst met een korte duur

De huurwet voorziet dat de partijen tevens een overeenkomst kunnen sluiten of verschillende opeenvolgende overeenkomsten voor een totale duur van niet meer dan 3 jaar. Noch de huurder, noch de verhuurder kunnen de overeenkomst vroegtijdig beëindigen tenzij contractueel anders werd overeengekomen. De wet van 13 april 1997 heeft het principe...
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: documenten ter beschikking v/d commissaris v/d rekeningen

De vraag is :   "Welke documenten moet een commissaris van de rekeningen kunnen inzien om zich een goed beeld te kunnen vormen van de vereniging? Wat indien hij deze documenten niet ter beschikking krijgt gesteld door de syndicus. Want in ons geval doet de syndicus moeilijk. Hij toont slechts een handvol facturen!"
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: kosten algemene vergadering op vraag mede-eigenaar

De vraag is : "Beste, Een vraagje: Komen de kosten verbonden aan een extra algemene vergadering (op vraag van de mede-eigenaars) toe aan enkel de aanvragers of aan alle mede-eigenaars? 
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Composteren in een wormenbak

Hebt u geen tuin? Geen probleem. Ook dan kunt u zelf uw compost maken. Door wormcompostering kunt u, net als bij klassieke compostering, met organisch keukenafval natuurlijke mest maken. De kenmerken van wormcompostering
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: halfjarig verslag RME en toezicht op werk syndicus

De vraag is : "Bijzondere rapportering = De Raad van Mede-Eigendom bezorgt de Mede-Eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van zijn taak. Art. 577-7, §1, 1°, c. BW.
**Lire la suite...
Image bonjour Condo

Juridisch Forum: waterverlies

De vraag is : "Tijdens een AV deze namiddag werd ons door syndicus meegedeeld dat er wegens een technisch defect aan een pomp één miljoen liter leidingwater in de riool werd gepompt. De fout zou aan de (nieuwe) pomp te wijten zijn (het is een nieuwbouwappartement). Hierdoor krijgen we door de watermaatschappij een extra rekening van 6 000 EUR...
**Lire la suite...